Công ty điêu khắc đá

Linh vật

Các loài động vật linh thú được người Việt tạc tượng tôn vinh, thờ tự hay sử dụng là “tứ linh”, gồm: long- lân- quy- phụng được tôn xưng là những linh thú cao quý và được chọn làm biểu tượng, chủ đề điêu khắc, trang trí, thờ tự trong các công trình kiến trúc. Trong tứ linh còn bổ sung bốn con vật nữa để thành bát vật. Đó là ngư – phúc – hạc – hổ đều có ý nghĩa mang điều may mắn, trấn yếm, trừ tà…