Công ty điêu khắc đá

Kỳ lân đá

Kỳ lân mang trong mình nhiều bí ẩn cùng nhiều sức mạnh tâm linh nên nó đã được tạc thành tượng như một vật có tác dụng trấn yểm mạnh trước cửa đình, chùa, cổng thành hoặc cửa ngôi nhà của các vua quan thời xưa. Tượng kỳ lân đá đã tồn tại lâu đời trong lịch sử kiến trúc phương Đông trở thành dấu tích ghi lại sự nghi ngờ về một linh vật hay là một vật tưởng tượng hiện diện trên thực tế tâm hồn của văn hóa Châu Á.