Công ty điêu khắc đá

Tượng đá

Mọi loại tượng đá đều có ý nghĩa riêng, nhưng tất cả đều có điểm chung là đều có thể mang lại sự may mắn cho gia chủ, bình yên và sự trường tồn trong chính gia đình của bạn. Vì vậy, các nhà phong thủy học đã mang tượng vào việc tăng điều lợi và giảm điều hại từ các tác nhân do phong thủy gây ra.