Công ty điêu khắc đá

Giêsu

Khi giới thiệu về tình yêu tha nhân, Ngài cũng giảng dạy hòa bình, công bằng, tha thứ, lòng tốt. Ngài cũng làm điều mà không làm được, đó là chữa bệnh cho người dân vào những dịp mà người Do Thái nghỉ. Với một bức tượng Chúa Giêsu có thể giúp cho ngôi nhà của bạn trở nên yên bình như chính tấm lòng vị tha, cao thượng và đầy sự bao dung của ngài.