Công ty điêu khắc đá

  • Tượng chúa giesu bằng đá
  • Tượng chúa giesu bằng đá

Tượng chúa giesu bằng đá

Việc đúc tượng Chúa Giesu bằng đá trong nhà thờ, nhà nguyện hay ở tư gia là điều được khuyến khích và là điều chính đáng được phép làm trong Giáo Hội Công Giáo. Việc đúc tượng Chúa Giesu, tượng Đức Mẹ và các tượng Thánh bằng đá đã được những nghệ nhân làng Non Nước (Đà Nẵng) nghiên cứu và thực hiện tỉ mỉ từng chi tiết phù hợp với đức tin, văn hoá và phong hoá của các dân tộc. Tạo hình tượng Chúa, Đức Mẹ và các Thánh được chế tác đúng nguyên bản không xuyên tạc một cách lãng mạn, thiếu nội dung đức tin và đường nét trang trọng linh thiêng giúp đạt mục đích tôn kính trong phụng vụ và đời sống tín hữu.

Về việc tôn thờ cần tránh những  hành động có tính chất mê tín như sờ vào các ảnh tượng Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh rồi làm dấu thánh giá mà phải bày tỏ lòng tôn kính các tượng của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh nam nữ bằng hành động cúi đầu hay hôn kính thánh giá, và các ảnh tượng thánh trưng bày ở tư gia hay ở nhà thờ, nhà nguyện.