Công ty điêu khắc đá

Đức mẹ

Có lẽ không một ai trong trên đất Việt là người Công giáo mà lại không biết về Đức Mẹ. Mẹ là một người phụ nữ Do Thái sống trong khoảng những năm cuối thế kỉ 1 TCN. Mẹ Maria cũng được ví như Người Nữ tuyệt vời, đẹp nhất trong muôn ngàn phụ nữ. Đặt một bức tượng Đức Mẹ trong nhà hoặc những nơi cần sự bình an có thể giúp cảm nhận rõ hơn về sự thiêng liêng của Mẹ như chính tình cảm của mỗi người mẹ dành cho con mình.