Công ty điêu khắc đá

  • Tượng điêu khắc Đức Mẹ Maria

Tượng điêu khắc Đức Mẹ Maria

Đức Mẹ Maria là một người phụ nữ người Do Thái quê ở Nazareth , thuộc xứ Galilea sống trong khoảng những năm cuối thế kỉ 1 trước công nguyên đến đầu đầu thế kỷ 1 trước Công Nguyên.

Đạt tới độ tinh xảo sâu sắc dưới bàn tay tài nghệ của các tài nhân nghệ sĩ điêu khắc ở làng đá Mỹ Nghệ Non Nước. Bạn có thể sỡ hữu vẽ đẹp của điêu khắc đá tinh xảo này bằng cách đặt mua sản phẩm tại đây.