Công ty điêu khắc đá

Ngựa đá phong thủy

Hiện nay, tượng ngựa đá phong thủy không chỉ đúc thành tượng tại chốn tôn nghiêm như đình chùa, miếu đền để thờ mà còn được trang trí chạm khắc ở trên các bức bình phong, khuôn viên gia đình, hay các hạng mục công trình mang tính cộng đồng giải trí với nhiều kiểu dáng phong phú, tinh xảo, chạm trổ đẹp mắt.