Công ty điêu khắc đá

Bổn sư thích ca

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là danh hiệu đầu tiên của Đức Phật. Ngài là người khai sinh ra Phật giáo. Thông thường, trong mỗi gia đình Phật giáo đều có bàn thờ tượng Phật để cầu xin bảo hộ cho gia đình được bình an, chế hòa hung khí và mang lại những điều tốt lành. Tượng Phật rất linh, nên chúng ta cần phải bày biện cho đúng cách để tránh mang lại những điều không hay cho gia đình.