Công ty điêu khắc đá

Hướng đặt tượng quan âm bằng đá trong nhà

Tượng Quan Âm bằng đá nên được đặt ở bàn thờ Phật hoặc giữa phòng chính, phương hướng của hung tinh – sát tinh – các vận thủy không tốt và tuyệt đối không nên đặt tượng phật đá Quan Âm cùng các vị Phật khác vì đây là điều không tốt, sẽ không may mắn về sau.

Quan Âm là vị Bồ Tát được nhiều người kính ngưỡng và tôn thờ, Phật Quan Âm là đại diện của từ bi, điều thiện và những điều tốt đẹp. Ngày nay, tượng Quan Âm bằng đá rất được nhiều người thờ cúng trong nhà với một niềm tin là được bảo hộ bình an và phước lành. Tuy nhiên, khi thỉnh tượng Phật Bà về thờ trong nhà, gia chủ cần chú ý đến phương hướng và cách trưng đặt tượng phật cho phù hợp.

Tượng Phật Quan Âm bằng đá cao nhất Việt Nam tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt – Đà Nẵng

Tượng Quan Âm bằng đá nên được đặt ở bàn thờ Phật hoặc giữa phòng chính, phương hướng của hung tinh – sát tinh – các vận thủy không tốt. Bàn thờ Phật Bà phải là nơi tôn nghiêm, đủ rộng và thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ, không nên đặt tượng Phật bà nơi tối tăm, ô uế vì đây là điều bất kính sẽ không tốt cho gia chủ. Đặc biệt, gia chủ tuyệt đối không nên đặt tượng phật đá Quan Âm cùng các vị Phật khác vì đây là điều không tốt, sẽ không may mắn về sau.

Bàn thờ Phật Bà Quan Âm phải là nơi trang nghiêm và sạch sẽ.

Trong thế giới tâm linh Phật giáo, Quan Âm là vị Bồ Tát của sự công bằng, phổ độ chúng sinh và mang phước lành đến cho những người có tâm lành hướng thiện. Khi thờ cúng tượng Quan Âm bằng đá tại nhà, gia chủ cần tuân thủ theo đúng những nguyên tắc thờ cúng cơ bản. Có như thế, gia chủ mới thể hiện được lòng thành kính và nhận được sự phù trợ tốt nhất từ vị Bồ Tát này.