Công ty điêu khắc đá

  • Tượng cá heo mỹ nghệ

Tượng cá heo mỹ nghệ

Tuong ca heo da mang một ý nghĩa rất hay và rất có ý nghĩa với con người, sự hiện diện của cá heo mang lại sự hòa bình và sự may mắn cho con người. Sản phẩm từ làng đá non nước ngũ hành sơn được chăm sóc kỹ lưỡng từ vật liệu chế tạo lẫn sự điệu nghệ trong điêu khắc.