Công ty điêu khắc đá

  • Tượng kỳ lân đá
  • Tượng kỳ lân đá
  • Tượng kỳ lân đá

Tượng kỳ lân đá

Tượng kỳ lân đá thường được đặt ở cổng các đền, miếu cũng như những công ty lớn hoặc đơn giản hơn là làm thành những mô hình kỳ lân nhỏ để chưng bày được trong nhà, trong dân gian kì lân là loài vật nhân từ, mang đến những điều tốt lành và sự may mắn.

Kỳ lân được gọi là biểu tượng của nhân từ vì thường giúp đỡ những người khốn khổ, hay làm việc thiện, đồng thời cực kì căm ghét kẻ gian xảo. Chính vì vậy, những gia đình tu tâm tích đức có thể bày biện kỳ lân đá trong gia đình được, nhưng với những người làm việc phi pháp lại không dám thờ loài vật này. Tượng kỳ lân đá có tác dụng ngăn sát khí đi vào nhà, cho nên cần phải dùng kỳ lân đã được khai quang nếu chưa được khai quang mà sử dụng thì linh vật này sẽ không có tác dụng. Ngoài ra, khi đặt kỳ lân tại nơi làm việc tốt nhất nên đặt một đôi, một con bên trái một con bên phải mặt hướng ra phía cửa, đuôi hướng về phía mình để có thể nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp.