Công ty điêu khắc đá

  • Tượng phật thích ca bằng đá ngọc
  • Tượng phật thích ca bằng đá ngọc

Tượng phật thích ca bằng đá ngọc

Đạo Phật đến với Việt Nam qua quá trình lịch sử hết sức lâu dài. Kèm theo đó, là một nền văn hoá Phật giáo, đặc biệt là mỹ thuật Phật giáo có ảnh hưởng không nhỏ đến văn hoá, mỹ thuật đất nước suốt hàng ngàn năm lịch sử. Ngày nay, đến những ngôi chùa ta thấy nhiều pho tượng Phật thích ca bằng đá được chế tác mang đậm vẻ đẹp của chính người Việt. Các pho tượng Bồ tát, La hán… thì yếu tố nghệ thuật điêu khắc đá mỹ nghệ Việt càng đậm nét hơn. Một trong những điển hình là tượng La Hán chùa Tây Phương. Có thể nói, khi tạc tượng Phật giáo, người Việt đã gửi vào đó những gì đẹp nhất trong quan niệm dân tộc mình.

Về cách bày biện tượng Phật, thường bàn thờ Phật phải đủ rộng để có thể tôn trí tượng Phật, bài trí lư hương, chén nước, bình hoa, dĩa quả và luôn sạch sẽ, trang nghiêm. Riêng bàn thờ Phật tại gia, sau khi chúng ta thỉnh Phật về tôn trí tại tư gia, nếu hội đủ duyên lành nên thỉnh ít nhất một vị thầy về nhà làm lễ an vị đồng thời cầu an cho gia đạo.