Công ty điêu khắc đá

  • Tượng la hán đá non nước

Tượng la hán đá non nước

Tượng la hán đá non nước thường dùng để tôn thờ tại nhiều chùa chiền phía Bắc Việt Nam, tôn trí hình ảnh của các Ngài thành 18 vị. Theo lịch sử Phật giáo, khi Phật giáo trở nên phổ biến, những bậc thánh tăng la hán cũng dần dần đi vào tín ngưỡng dân gian, sống gần gũi với nhân dân. Lúc đầu, mọi người chỉ thấy hiếu kỳ và yêu thích hình tướng kỳ lạ khác thường của các ngài. Với khả năng phi hành biến hóa pháp lực vô biên thì ca ngợi tán thán tỏ lòng ngưỡng mộ, cảm được tấm lòng từ bi, vị tha, cứu nhân độ thế của các ngài thì tỏ niềm cung kính.

Có nhiều sự tích về 18 vị la hán này. Nước Triệu có nàng công chúa tên là Hy Đạt, vốn rất chí thành mộ đạo, nàng thường niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà. Năm 15 tuổi, nàng ăn một đóa hoa sen vàng rồi hoài thai đến 6 năm mới sinh ra 18 đồng tử. Các đồng tử ấy về sau được đức Quan âm hóa độ trở thành 18 vị La hán. Hay tương truyền ngày xưa tại Trung Quốc có 18 tên tướng cướp rất hung hãn. Về sau họ hồi tâm cải tà quy chánh, nương theo Phật pháp tu hành và đắc quả la hán.