Công ty điêu khắc đá

Một số lưu ý khi dùng tỳ hưu bằng đá

Tại các cơ sở bán tỳ hưu đá, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều tượng tỳ hưu với nhiều chất liệu khác nhau như tỳ hưu ngọc phỉ thúy, tỳ hưu đá quý tự nhiên hoặc tỳ hưu bột đá hoặc tỳ hưu bằng gỗ. Mỗi loại chất liệu có một ý nghĩa phong thủy đặc trưng.

Tỳ hưu là một trong những linh vật phong thủy mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ trong đó tỳ hưu bằng đá là phổ biến nhất. Trong quá trình thỉnh và trưng bày tỳ hưu, chúng ta cần chú ý đến các yếu tố và quy định về phong thủy để có thể nhận được những điều tốt đẹp nhất từ linh vật này mang lại.

Nên lựa chọn tỳ hưu bằng đá theo đúng phong thủy để nhận được nhiều điều tốt lành

Thứ nhất, khi thỉnh tỳ hưu bằng đá chúng ta cần lưu ý về việc chọn những tượng tỳ hưu đúng theo quy định trong phong thủy như bụng mông to, miệng há rộng, đặc biệt sừng phải to để mang nhiều tại lộc và bảo vệ gia chủ khỏi những khí vận không mong muốn. Thứ hai, chúng ta phải chú ý đến việc khai quang điễm nhãn như nơi khai quang tốt nhất là trên điện Tam Bảo của chùa thiềng, phải “trì chú đá”. Ngoài ra, chúng ta cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy về hướng trưng bày cũng như vị trí đặt tượng tỳ hưu, điều này rất quan trọng trong việc gia chủ có thể đạt được những điều liều tốt lành từ linh vật tỳ hưu mang lại hay không.

Tỳ hưu bằng đá màu đen

Tại các cơ sở bán tỳ hưu đá, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều tượng tỳ hưu với nhiều chất liệu khác nhau như tỳ hưu ngọc phỉ thúy, tỳ hưu đá quý tự nhiên hoặc tỳ hưu bột đá hoặc tỳ hưu bằng gỗ. Mỗi loại chất liệu có một ý nghĩa phong thủy đặc trưng. Vì thế, gia chủ nên nghiên cứu về từng chất liệu làm tỳ hưu khác nhau để chọn cho mình một tượng tỳ hưu theo đúng mục đích trưng bày.