Công ty điêu khắc đá

  • Tượng điêu khắc mỹ nghệ Phước Lộc Thọ

Tượng điêu khắc mỹ nghệ Phước Lộc Thọ

Theo truyền thuyết kể lại của người Hoa thì ông Lộc là một ông quan tham nhũng, chuyên ăn của đút lót, ông Thọ thì lại là một ông quan thực dụng chuyên xu nịnh vua để được ban thưởng. Còn riêng ông Phúc là một người liêm chính, ngay thẳng, con cháu đề huề.

Sỡ hữu bộ ba tượng điêu khắc mỹ nghệ Phước Lộc Thọ trong năm mới sẽ mang lại nhiều niềm vui và may mắn cho mọi người theo quan niệm của cha ông ta.

Bạn có thể đặt mua các sản phẩm điêu khắc đá Phước Lộ Thọ tại hệ thống trang web của chúng tôi hoặc liên hệ thêm thông tin chi tiết tại đây.