Công ty điêu khắc đá

  • Tượng điêu khắc đá Phước Lộc Thọ

Tượng điêu khắc đá Phước Lộc Thọ

Tượng điêu khắc đá Phước Lộc Thọ là một trong những hình tượng đá được bố trí và sắp xếp một cách khéo léo từ trái sang là ông Phúc rồi mới đến ông Lộc và sau cùng là ông Thọ.

Mang ý nghĩa sâu sắc là thể hiện cả năng lượng phước lành, với ông Lộc ở giữa mang dụng ý niềm tin tài chính luôn ổn định và cuối cùng là ông Thọ với nụ cười hiền hậu mang lại những điều may mắn cho gia chủ luôn được sống khỏe, thọ lâu.

Ba ông luôn được đi kèm rời nhau không được tách rời. Đặt mua bộ tương điêu khắc đá Phước Lộc Thọ tại đây.