Công ty điêu khắc đá

  • Tượng rồng đá phong thủy

Tượng rồng đá phong thủy

Từ thuở xa xưa người phương Đông đã luôn xem rồng là hình tượng mạnh mẽ không lộ nét hung hiểm, dữ tợn mà ngược lại thể hiện được khí thế oai nghiêm, mang đến nhiều may mắn cho công danh sự nghiệp.

Vì vậy tượng rồng đá phong thủy có tác dụng tăng cường phát huy quyền lực, có hiệu quả càng lớn việc trừ khử tiểu nhân. Đối với người có chức vụ cao nên đặt tượng rồng đá phong thủy phía bên trái hoặc bên phải của đại sảnh, phòng khách hay phòng làm việc của gia chủ. Bởi khi bố trí hình tượng rồng đá phong thủy như vậy là cách thể hiện quyền uy của người đứng đầu và là điềm tốt lành trong các mối quan hệ ngoại giao, thuận lợi cho việc tương kiến những quý nhân giúp đỡ hay hợp tác, tránh tai tiếng thị phi và tăng cường quyền uy. Ngoài ra, biểu tượng rồng đá phong thủy còn mang ý nghĩa thịnh vượng, trừ tà nên người Việt Nam thường thích trưng bày thành những vật dụng trang trí và coi đó như một cách làm tăng thêm may mắn.