Công ty điêu khắc đá

  • Tượng sư tư cao 1m

Tượng sư tư cao 1m

Theo quan niệm khi dùng tượng sư tử đá đúng sẻ hóa giải các loại hình phong thủy không tốt như: nhà ở ngả 3 – 4, cột đèn hoặc cây to trước nhà – sửa sổ (trấn tài lộc, tạo sự phát triển âm khí.v.v.v)

Nếu bạn có nhu cầu tìm nơi bán tượng sư tử đá cao 1m hoặc tham khảo giá sư tử thì hãy xem thông tin chi tiết về cơ sở đá mỹ nghệ của chúng tôi tại chân trang web.