Công ty điêu khắc đá

  • Tượng bồ tát cưỡi trên lưng voi
  • Tượng bồ tát cưỡi trên lưng voi

Tượng bồ tát cưỡi trên lưng voi

Vị bồ tát luôn được gắn liền với hình ảnh cưỡi voi được dân gian gọi là Phổ Hiển bồ tát. Có thể nói Phổ Hiển bồ tát là vị bồ tát trợ duyên giáo hóa đắc lực nhất và có nhân duyên giáo hóa đối với tất cả chúng sinh.

Tượng bồ tát ngồi trên lưng voi biểu thị ước nguyện rộng lớn, voi là loài vật có sức mạnh, có thể chuyên chở vật và người từ nơi này sang nơi khác. Hình ảnh tượng bồ tát ngồi trên lưng voi mang ý nghĩa Ngài là vị bồ tát tượng trưng cho lý trí, từ bi với tâm hồn vững mạnh, hoàn toàn thanh tịnh. Mọi người thờ Ngài là vì chân lý ngay thẳng, không nề hà mệt nhọc vẫn say sưa cứu vớt chúng sinh không ngừng.

Ngày nay, tượng bồ tát đẹp rất được ưa chuộng. Đặc biệt là tượng bồ tát cưỡi trên lưng voi với từng đường nét tinh xảo, bắt mắt. Nhiều người sử dụng tượng không còn chỉ giới hạn trong mục đích tâm linh cho tâm hồn thanh thản, mang lại bình an, mà còn để trang trí trong khuôn viên nơi ở của mình.