Công ty điêu khắc đá

  • Tượng quan âm bằng đá ngồi sư tử
  • Tượng quan âm bằng đá ngồi sư tử

Tượng quan âm bằng đá ngồi sư tử

Phật giáo là một tôn giáo duy nhất có ảnh hưởng lâu dài để lại dấu ấn ở hầu hết các mặt của đời sống tinh thần, trong đó có đời sống sáng tạo nghệ thuật của cư dân Việt Nam.  Hai hình ảnh Phật giáo thường được truyền tụng nhiều nhất là Phật tổ và Quan Âm Bồ Tát.

Quan Thế Âm được người dân xem là vị Bồ tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn nữ giới, Quan Thế Âm là một trong những vị Bồ tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa. Một trong nhiều tạo hình tượng phật bằng đá phổ biến có tượng bà được trình bày tạo hình tượng Quan Âm bằng đá ngồi sư tử, thể hiện sự uy nghiêm tôn kính thường được trưng bày tại khuôn viên chùa. Điều này xuất phát từ một sự tích. Tương truyền rằng, sư tử sinh con nhưng con chết ngay sau khi sinh. Đau đớn quá nó rống lên thật to, bà Quan Âm nghe được và giúp con nó sống lại. Biết ơn bà, con sư tử nguyện làm vật bảo vệ giúp bà mỗi khi đi xuống chúng sinh cứu khổ cứu nạn.