Công ty điêu khắc đá

  • Tượng quan âm ngồi tòa sen

Tượng quan âm ngồi tòa sen

Phật Quan Âm được biết đến như là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ đứng sau Phật Tổ. Khi nhắc tới Quan Âm, nhiều người sẽ nghĩ đến hình ảnh ngài luôn cứu khổ cứu nạn, đưa con người ra khỏi sự lầm than. Có rất nhiều hiện thân của Phật Quan Âm, nhưng riêng về tượng Phật Quan Âm ngồi tòa sen lại là hiện thân để cứu độ chúng sinh nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm, khiến người phàm trần cảm nhận được sự gần gũi, thân thiết như một người mẹ hiền.

Xu hướng làm tượng Phật Quan Âm hiện nay đang đang rất phát triển, một ngôi nhà cũng rất cần đến một bức tượng để trưng bày, không chỉ bởi điều này có thể tạo nên sự thẩm mỹ, mà đây còn là cách để bảo vệ cho gia chủ cũng như những người thân trong gia đình, nhằm trách khỏi những hung khí cũng như để cầu chúc phước lành và sự may mắn.

Những người phụ nữ thường gặp khó khăn trong vấn đề sinh nở cũng hay khẩn cầu Phật Quan Âm để được nguyện ý.