Công ty điêu khắc đá

  • Tượng phật di lặc bằng ngọc quý

Tượng phật di lặc bằng ngọc quý

Tượng phật di lặc bằng ngọc quý thường có 2 dạng tạo hình, trong đó với tượng theo kiểu dáng cổ – truyền thống thì Phật Di Lặc cũng giống như các vị Bồ Tát khác, chỉ khác ở chiếc mũ đội trên đầu và trên tay có cầm một bình nước. Trong suốt các thời kỳ của Phật giáo Hồng Kông, Phật Di Lặc được mô tả ngồi trên một chiếc ghế hoặc một chiếc ngai với chân bắt chéo hoặc chân trái buông thõng xuống, tay phải chống cằm như đang suy nghĩ về tương lai.