Công ty điêu khắc đá

  • Phật di lặc đá cẩm thạch đỏ

Phật di lặc đá cẩm thạch đỏ

Tượng điêu khắc đá hình phật di lặc từ cẩm thạch đỏ là vật phong thủy và đồng thời cũng là tượng đá mỹ nghệ cực hoàn mỹ, bạn có thể trưng bày ở hộ gia đình hoặc nơi làm việc, đồng thời nếu được tham khảo sử dụng đúng phong thủy thì càng giúp ích cho gia chủ trong vạn sự, nhất là cầu sự an lạc. Chất liệu của tượng di lặc đá cẩm thạch đỏ mang đến sức sống cho tác phẩm.