Công ty điêu khắc đá

  • Tượng phật Di Lặc bằng phỉ thúy

Tượng phật Di Lặc bằng phỉ thúy

Phật di lặc là biểu tượng cho sự thịnh vượng và phát đạt. Ta thường bắt gặp hình ảnh tượng phật Di Lặc trong các biểu tượng giàu sang như thỏi vàng, đồng tiền…người ta rất thích chọn đức di lặc để trưng bày vì khuôn mặt tươi cười của ông người ta luôn hi vọng sẽ có được niềm vui và sự may mắn, mọi sự luôn được như ý muốn.

Tượng di lặc bằng phỉ thủy mang ý nghĩa tốt lành, thể hiện được địa vị cũng như khả năng thẩm mỹ của người dùng.