Công ty điêu khắc đá

  • Tượng phật di lặc gánh tiền đá onyx

Tượng phật di lặc gánh tiền đá onyx

Di lặc tượng trưng cho nhà phật, nhà phật không coi trọng tiền tài, danh lợi mà tất cả những thứ đó chỉ là vật ngoài thân. Vì thế, ý nghĩa khi sử dụng tượng ông là tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và một tương lai tốt đẹp còn tượng Thần Tài gắn với sự ra đời của Đạo Lão từ Trung Quốc nhưng có hình dáng giống với đức di lặc. người ta thờ ông với hi vọng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình chứ không mong cầu tài lộc.