Công ty điêu khắc đá

  • Phù điêu đá cẩm thạch trắng

Phù điêu đá cẩm thạch trắng

Tác phẩm phù điêu bằng đá cẩm thạch trắng được bàn tay các nghệ nhân làng đá mỹ nghệ ngũ hành sơn tạo hình và chế tác, các người thợ như thổi linh hồn vào tác phẩm, từ giá trị mỹ nghệ đến phong thủy đều đứng hàng đầu. Xem thêm về phù điêu và tranh da để chọn tác phẩm phù hợp với mình.