Công ty điêu khắc đá

  • Tượng người cưởi ngựa đá

Tượng người cưởi ngựa đá

Do ngựa là loài được con người thuần hóa và loài vật gắn liền với chiến trận nên hình tượng người cưỡi ngựa đá hiện diện từ sớm trong văn hóa Đông-Tây. Hình ảnh tượng người cưỡi ngựa đá trong lịch sử luôn gắn liền với những bậc võ tướng, danh nhân, lãnh đạo tài ba lỗi lạc với những chiến công phi phường. Hình ảnh của Thành Cát Tư Hãn luôn gắn với tuấn mã, viên tướng nhà Hán là Hàn Tín không thể thiếu ngựa thậm chí đến cả nhà sư Tam Tạng khi đi thỉnh kinh thì cũng phải ngồi trên lưng ngựa. Đồng thời những danh tướng lẫy lừng trên lưng ngựa, từng chinh phục một vùng đất rộng lớn thuộc nhiều quốc gia trong một thời gian dài như: Alexander Đại đế, Napoleon Bonaparte hoặc những viên võ tướng lẫy lừng tam quốc như Lã Bố, Quan Vũ, Mã Siêu.

Biểu tượng người cưỡi ngựa đá là biểu tượng cho sự dũng mãnh và lòng tận tụy đồng thời là biểu tượng cho tài lộc, thành công, hình ảnh con ngựa tung vó hý vang biểu tượng cho sự kiêu hãnh và tự do và thanh khiết.