Công ty điêu khắc đá

  • Tượng Sư tử đá mỹ nghệ
  • Tượng Sư tử đá mỹ nghệ

Tượng Sư tử đá mỹ nghệ

Sư tử có ý nghĩa gắn liền với từ “Sát” tức giải trừ điểm xấu, loại trừ những điều không may mắn và mang lại sinh khí, sức sống cho công ty, văn phòng và nơi ở.

Trấn áp điềm xấu với lối đặt theo hướng phong thủy của ngôi nhà, công ty tượng đá Sư tử được xem như là linh vật mang lại may mắn và nhiều thuận lợi trong kinh doanh cũng như làm ăn.