Công ty điêu khắc đá

  • Tượng tỳ hưu bằng đá đen non nước

Tượng tỳ hưu bằng đá đen non nước

Tỳ hưu là loài linh thú trong truyền thuyết khá giống với kỳ lân, chúng có thể chiêu tài cũng như trấn áp, mà đặc biệt là tượng tỳ hưu bằng đá đen thì tính hóa sát càng mạnh.

Theo phong thủy thì linh thú tỳ hưu có thể hóa giải ngũ hoàng đại sát: cái tên kia là 1 loại sát tinh trong phong thủy, khi ám vào gia đình bạn thì mang đến những điều vô cùng xấu như hao tài – hao mạng – đau ốm .v.v.v , để dùng tỳ hưu đá trấn áp chúng, ta cần xem hướng nhập của chúng, rồi đặt 1 cặp tỳ hưu đưa mặt về hướng đó.