Công ty điêu khắc đá

  • Điêu khắc tượng Quan Công

Điêu khắc tượng Quan Công

Những tạo hình mà các cơ sở nhận điêu khác tượng quan công chế tác thường được sử dụng là : đứng – ngồi – cưỡi ngựa, và ở tạo hình nào thì trong tay ngài luôn có thanh long đao lừng danh. Tượng đá điêu khắc quan công thường được đặt ở vị trí rất trang nghiêm trong gia đình, nơi đặt thường có bệ nâng để tượng ngài ở vị trí cao, nét mặt nghiêm nghị – tạo hình hùng dũng.

Ông là người đứng đầu ngũ hổ tướng lẫy lừng trong tam quốc, từng làm những việc kinh người mà thể hiện được sự dũng mảnh cũng như tấm lòng trung thành, nhân từ của ngài. Hơn nữa ông còn ghét ác như kẻ thù, với kẻ làm việc trái đạo lý thì ông nhất định không tha thứ, vì vậy khi đặt tượng quan công trong nhà thì để mặt người hướng đến nơi khách bước chân vào nhà, ông sẻ trấn áp những kẻ mang tâm địa xấu.