Công ty điêu khắc đá

  • Tượng phật quan âm ngồi đài sen

Tượng phật quan âm ngồi đài sen

Phật giáo là một tôn giáo duy nhất có ảnh hưởng lâu dài và khá liên tục đến toàn bộ châu Á. Vì thế, việc để lại dấu ấn ở hầu hết trong đời sống sáng tạo nghệ thuật tượng hình điêu khắc. Hai hình ảnh Phật giáo thường được Phật tử thờ cúng và tạc tượng nhiều nhất là tượng Phật tổ và tượng Phật quan âm.

Với ba đặc tính: từ bi với chúng sinh khổ nạn, quyết tâm đối trị cái xấu, hoan hỉ với cái tốt, tượng Phật quan âm ngồi đài sen trở thành hình ảnh thân thuộc và quen gặp trong đời sống Phật tử. Để bày trí tượng Phật quan âm tối kị đặt tượng Phật quan âm cùng các tượng thần khác. Như vậy rất không tốt và không gặp may mắn. Khi dâng đồ cúng tượng Phật quan âm thường chỉ cần hoa tươi và hoa quả, không được cúng đồ mặn bởi Ngài vốn thanh tịnh, tinh khiết và ăn chay. Đối với hướng đặt tượng Phật quan âm thì tránh tuyệt đối không được quay tượng Phật quan âm vào các hướng, đó là: nhà vệ sinh, cửa phòng ngủ, bàn ăn. Bởi những hướng này thường không được thanh tịnh.