Công ty điêu khắc đá

  • Tượng đức di lặc bằng đá non nước

Tượng đức di lặc bằng đá non nước

Tại Việt Nam thì các pho tượng tạo hình Đức Di Lặc luôn được thợ điêu khắc làng đá ngũ hành sơn chế tác với sự kính trọng và tỷ mẩn cao độ, vì tín ngưỡng thờ phật di lăc đã truyền thừa từ rất xa xưa và qua nhiều giai thoại – phật kinh thì ngài càng trở nên huyền diệu và mang lại cảm giác tôn kính.

Tượng đức di lặc bằng đá non nước có nhiều tạo hình khác nhau, trong đó có 2 dạng phổ biến là phật bụng phệ – mặt cười rất nhân hậu, và kiểu dáng trầm tư, ánh mắt như đang suy nghĩ – nhìn nhận về 1 việc gì đó. Bạn có thể xem thêm các kiểu dạng phật di lặc tại dieukhacdanonnuoc.vn