Công ty điêu khắc đá

  • Tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá

Tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá

Địa tạng là một vị bồ tát được thờ trong Phật giáo Đông Á. Địa tạng vương bồ tát được biết đến bởi lời nguyền cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Địa tạng thường được xem như bồ tát của chúng sanh dưới địa ngục.

Trong văn hóa của nhiều nước phương Đông, cụ thể là Nhật Bản, Địa tạng là bồ tát hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hay những bào thai chết yểu. Khi trưng bày tượng địa tạng vương bồ tác nếu hư hỏng thì nên đi sửa lại, không nên bỏ tượng ở nơi bất tịnh, vì hành động này được cho là bất kính.

Có rất nhiều chất liệu để làm nên một bức tượng bồ tác đẹp, nhưng để có thể giữ được độ bền và tránh hư hỏng nhiều với thời gian thì chất liệu đá được cho là lựa chọn tốt nhất. Với rất nhiều loại đá được phát hiện và khai thác trong tự nhiên hiện nay, chắc hẳn sẽ tạo nên một bức tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá phù hợp với yêu cầu của mỗi cá nhân.